Psychologické poradenství se systemickými konstelacemi

K pochopení symboliky nemocí je třeba dospět, vrací všechnu zodpovědnost zpět k nám. 

Zkrátka jsme zdědili shodný způsob zacházení s emocemi a problémy. Když pochopíme společný psychický vzorec, můžeme se osvobodit z rodinných dispozic. 

Máme-li vyřešený vztah s matkou, žijeme v urovnaných vztazích.

Máme-li uspořádaný vztah s otcem, máme dobrý předpoklad být materiálně zajištěni.

A jak to máte Vy?V lednu 2017 jsem absolvovala odbornou stáž při Fakultní nemocnici Hradec Králové v oboru psychoterapie v denním stacionáři na psychiatrické klinice pod vedením MUDr. Petra Mílka.


V únoru 2017 jsem úspěšně ukončila dlouhodobý výcvik v konstelační celistvosti u Jana Bílého v Praze, v červnu 2017  3. ročník zájmové poradenské psychologie /v posledním roce zaměřené na dětskou psychiatrii/ v Brně. Pojďme společně nalézat odpovědi na otázky, skryté p/r/ůvodce Vaší bolesti fyzické či emoční.