kontakty

JITKA ELIÁŠOVÁ

tel. 604 123 511 

IČ: 748 14 389
eliasova.jitka@seznam.cz Poradenství v Jihlavě, Henčov 73 a v Písku, Smetanovo náměstí 2485.Cvičení "Moudrost emocí"
Praxe 6ti léčivých zvuků
Praxe uvolňování jedné vytrvalé emoce

Praxe šesti léčivých zvuků se používá k uvolnění obtížných emocí.
Působí na čtyřech rovinách. Pracovat budeme se zvukem, pohyby paží, vizualizací barvy a vnitřním úsměvem.

Zvuky rozpouštějí nežádoucí emoce.
Pohyby paží aktivují energetické kanály postižených orgánů a zesilují tok čchi.
Vizualizované barvy vyživují orgány a podporují pozitivní emoce, které v nich sídlí.
Úsměv, který do těchto orgánů vysíláme, v nás vyvolává pocit vděčnosti za jejich funkce.

Cvičení je vhodné pro každého, bez zvláštní fyzické náročnosti, provádí se v sedě na židli.
Společně se vydáme na cestu proměny smutku v odvahu, strachu v laskavost, hněvu a jeho variací ve vlídnost, ustaranosti v otevřenost...


Kdy? 13. a 27. 2. 2018 od 17:45 do 19 hod / 110 Kč

           8. a 15. a 22. 3. od 20 hod do 21:15 / 110 Kč

Kde? Strom setkávání, Nová 99, Písek - Hradiště www.strom-setkavani.cz